GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: JoJozil Zumuro
Country: Turkmenistan
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 6 October 2011
Pages: 378
PDF File Size: 4.57 Mb
ePub File Size: 5.79 Mb
ISBN: 971-7-37590-523-2
Downloads: 5351
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Garamar

Gliiev duh tei ka uproavanju. Prilino je apstraktan jer pisac nije dao ni njegov potret pa italac nema nikakvih pojedinosti od kojih bi poao u zamiljanju izgleda ovakvog junaka.

Podvala tu lii na renesansne ale koje su varoani pravili sa seljacima.

Glaa Gliidevim umjetnikim radovima nema ni krika ni jauka za neispunjenim eljama i nadama i nezadovoljenimstrastima i poudama, a nema ni zanimljivih psiholokih detalja kao u Laze Lazarevida ni pretjeranog uljepavanja sela i seoskog ivota kao u Janka Veselinovida, koji je imao vrlo visoko miljenje o Gliidu i njegovim pripovijetkama i s ponosom se smatrao njegovim uenikom. Pripoevtka Veselinovi i Radoje Domanovi piu u uspomenama o njemu vrlo toplo, srdano, intimno, kao o linosti prema kojoj su imali mnogo ljubavi, potovanja i divljenja, i to najvie iz linog kontakta, linih doivljaja.

Evelina rated it really liked it Aug 06, Osuen je na robiju, ena je presvisla od tuge, a deca “Radanova potucaju se po najmu”. U Preodnici je izila i prva njegova originalna pria No na mostu.

Linosti su ocrtane u optim i ovlanim potezima, vie po spoljnjim osobinama svojim no po unutranjoj prirodi. Ne zato to je imao nekih naroitih sklonosti i sposobnosti za dramu, no stoga to je dugo godina bio dramaturg beogradskog Narodnog pozorita, i sam bio pozorini pripoevtka, i on se ogledao i pfipovetka dramskom polju.

  EL INFIERNO TAN TEMIDO DE JUAN CARLOS ONETTI PDF

Zato nije ni udo, to je svoju knjievnu karijeru poeo prianjem zanimljivih, mahom istinitih, anegdota iz seoskog ivota.

Docnije je bio ef korektora Dravne tamparije, zatim dramaturg Srpskog Narodnog Pozorita, pripivetka kome je poloaju dugo i uspjeno radio. Gliieve pripovetke su, pre svega, anegdote, crtice iz ivota.

MILOVAN GLII

Radan de u razgovoru ispriati kakvo ga je sexera zadesilo. Glii pokazuje kako seljak lako pada u kande zelenaa, i zbog toga to mora da pozajmljuje kako bi preiveo do nove letine, ali i zbog neznanja i neiskustva, i kako se posle uzalud otima ne bi li se oslobodio duga.

Tu se spremaju ideoloka opravdanja “sporazumatva” i oportunizma, te stranke koja e poznijeg naprednjaka dr Vladana orevia dovesti da bude jedan od najokrutnijih uvara despotskih reima.

Ali pripovftka nije bio samo obian tendenciozni pisac, i nije davao samo prolazna dela sa tezom koja ive koliko zloupotrebe jednoga doba i strasti jednoga pokolenja. Policija ga hapsi i jedva izmie telesnoj kazni. Samo ako gde zapne meni ti njih, pa demo mi njima dobo pred kudu! Takoe ni vlast nije vie u Glavi eera, ortaka sa kaiarima u plenu, ve dobroduna, dobroinska prema seljaku koga je snala beda. Sem satirinih i humoristinih pripovedaka ima kod njega i nenih seoskih idila, kao to je Prva brazda, koja je jedna topla i uzbuena himna radu.

Milovan Glii Poruka od: Pripadajui kolu mladih velokokolaca koje se stalo okupljati oko Svetozara Markovia, uavi sasvim u njegove ideje, Glii je pisao, naroito satirine stvari, u aljivim i knjievnim listovima novoga pravca, pripovetkq Vragolanu, u Vrzinom kolu, u Preodnici.

Dok su uka i Pajo razgovarali, u kafanu je uao osuenik i, videvi uku, pitao za svoju decu. Gogoljeva Tarasa Buljbu preveo je u dva maha Beograd, Dok je prethodni kapetan Jakov Jakovljevid dolazio izjutra u kancelariju podnapit pa kancelarija zaudara “kao rakijska meina”, Sarmaevid dolazi “trezan, ist, lepo oeljan, umiven”; dok je ranije kancelarija bila zaguljiva i zaudarala na akta, kod Sarmaevida kancelarija je uvek provetrena, otvorenih prozora, na stolu mora biti cveda.

  AUTOBIOGRAPHY OF AZIM PREMJI PDF

glava secera milovan glisic film

Milovan Djilas conversations with stalin Documents. I svuda je uka prodavao glavu edera po dukat. Njegovo ponaanje glavaa kancelariji, odevanje, prefinjenost, istoda, gospodstvenost u funkciji su satirinog sagledavanja ovoga junaka: Naravno da su ove formule o politikoj neutralnosti bile prividne. Malo je u njega pripovijedaka sa ozbiljnom sadrinom, dvije-tri samo, u koje dolazi i Prva brazda, koja mu je mnogo pretampavana i hvaljena i koju i mi u dananjem broju “Otadbine” donosimo.

Obe njegove komedije, Podvala i Dva cvancika, izvedene prvi puti glavw danas su se odrale na repertoaru, naroito ire zasnovana i ambicioznije raena Podvala koja, kao to smo videli, proizlazi neposredno iz njegovog pripovedakog rada.

Glava eera, Roga i Zloslutan broj, sve tri u asopisu Otadbina.

U pripoveci Zloslutan broj to je Mojsilo Pupavac, seoski duandija, a u komediji Podvala, zasnovanoj na motivima ove pripovetke, on dobija ime Vule Pupavac.

U besu, Radan baca glavu edera u reku kao kunu stvar koja donosi samo nesrede. Jednog takvog predstavnika vlasti Glii je dao u liku seoskog kapetana Maksima Sarmaevia u pripoveci Glava pripovwtka.

Nema je u celoj kapetaniji onake!