ENERGJIA SOLARE PDF

Energjia solare translation in Albanian-English dictionary. Energjia diellore, nje burim dhe potencial i qendrueshem (Solar energy, a sustainable source and potential). Conference Paper (PDF. Potenciali energjetik i shfrytëzimit të energjisë diellore në Dragash. . prodhuar energji elektrike nga energjia diellore, përveq të tjerash kërkohet që të.

Author: Dailmaran JoJozilkree
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 10 October 2009
Pages: 99
PDF File Size: 8.95 Mb
ePub File Size: 17.42 Mb
ISBN: 773-7-50672-567-4
Downloads: 27461
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigalrajas

Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun.

Pamja e nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e ujit. Ato mund te punojne kurdo qofte qe konsumatori te kerkoje energji,pra dhe gjate territ ose gjate motit te vranet. Ne kete central sistemi i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites. Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi.

Marresi solre nxehtesine e diellit ne lengun e ngrohet i cili qarkullon dhe i cili perdoret per prodhimin e avujve per turbinen konvencionale me avull per prodhimin e energjise elektrikete vendosur ne fund te kulles. Sistemet fotovoltaike mund te perdoren si burime autonome i energjise elektrike ne kombinim me burimet tjera te energjise ose te lidhur ne rrjetin elektrik.

  AL ANBAA PDF

Kolektoret diellor per ngrohje te ujit, Pergaditja e ujit te ngrohet, avujve. Gjate kushteve normale ne siperfaqen e tokes mund te arrihet intesiteti i rrezatimit prej 1.

Intensiteti mesatar i rrezatimit te diellit ne atmosfere eshte mesatarisht 1. Ky proces mundeson dyfishin e numrit te oreve te punes ne vit te centralit.

Energjia solare – Wikipedia

Sistemi fotovoltaik realizohen me shnderruesit fotovolaik te cilet energjine rrezatuese te diellit e shnderrojne ne energji elektrike shnderrimi i drejtperdrejte.

Sistemet solarre energjetike [ redakto redakto tekstin burimor ] Sistemet diellore te temperaturave te uleta. Pamja e nje centrale termike me kulle diellore si dhe skema e prodhimit te energjise elektrike me perdorimin e kripes se shkrire. Teknologjia e sistemit parabolik ne fillim eshte perdorur ne SHBA, dhe centrali i pare ne Europe qe punon me enrgjia teknologji eshte ndertuar ne Spanje Andasol dhe ka fuqine e instaluar 50MW.

Ky central eshte leshuar ne pune ne Nentor te vitit Nxehetesia e gjeneruar nga fusha me celula diellore deponohet ne kripen e shkrire e cila ndodhet ne rezervuaret me diameter 36m dhe lartesi 14m. Kulla punon ne principin e fokusit nga fusha me mija cope pasqyra ne marres i cili eshte i vendosur ne maje te kulles. Ngrohja natyrore e hapesires.

  MAHESH ELKUNCHWAR PDF