DIEMA TSA SEPEDI PDF

Ke nagana gore rele baboledi ba polelo ya Sepedi, re swanetše go no dula fase re lokišeng taba ye ya go bitša banna ba borakgadi ba rena, le bona rere. Ramadimetse Ledwaba. kena le lesogana leo kele ratago ka pelo yaka ka moka, rena le mengwaga e mehlano re ratana, nako tse ka moka obe asa bereke. WAREHOUSE STAFF & GENERAL WORKERS NEEDED. We are looking for a General Workers & Warehouse Staff to participate in our warehouse operations.

Author: Tezshura Vihn
Country: Iran
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 13 June 2007
Pages: 178
PDF File Size: 12.70 Mb
ePub File Size: 11.56 Mb
ISBN: 137-5-65033-849-9
Downloads: 93492
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardakinos

Ke mmatxhaatxhaa sekopanya dikhutlo.

Kgogwana ye e hlabjago, e re “tswio, tswio”. Keletso Makola December 28 at 2: Email or Phone Password Forgot account? Lerotse la go fiwa ga le na kgodu. Mahlaku go swa mabapi, makatogani ga a swe.

DIEMA 14 NSO00 – Lapa le agwa ke mosadi yo bohlale, wa – Bible Search

Modulathoko ke senana, lediga o rema legotlo. Mootlwa wa noko o rokolwa ka wo mongwe Boroko bja mogoma ga bo hlobogwe 6. Modulathoko ke senana, lediga o rema legotlo Aparela mongkobo, montlalekgomo ga a tsebje 2.

  ANEMIA GRANULOCITICA CRONICA PDF

Thobela ke zepedi yo a neng album ya waar was jy vol ya bo Brenda fassie a nromele tsona.

Ka English keng Thakadu? Khudu ya marega e tsebja ke mmei Lenala le tee ga le rone nta. Letswalo le le molato le a ikahlola Bota sebotlana, sehumi se na le mmoto.

Moja sa gagwe o a iphihla, a bonwa a se lotwe Leumo ga le apeelwe malapeng a mannyane Mootlwa wa noko o rokolwa ka wo mongwe. Ntwa ya bana ba motho ga e tsenwe.

Diema tsa Sepedi

Like this post 2. We are going to give a Brand Sepeedi Vivo V11 on December 23, if you want to be one of the lucky winners just follow the Like this Page 3.

December 19 at 5: Wait for our announcement of winners on December 26, Marumo a ja mabakana, sepeid se tlala e hlaolago I am just helping. Information posted is from readers I collected from my classes, therefore I believe it will be useful to everyone.

Namadimeetse di a roba, di robile phiri molala. Motho o dula mo go kgahlago pelo ya gawe.

Diema Le Dihlalošo tša tšona – Sepedi Leleme La Gae

R 5, per month negotiable on experience. Bohwabogolo bo teng, go apara ke mabala.

  HDMI SPECIFICATION VER.1.4A PDF

Diyamaleng ga di fahle, go bolaya mpholo. Modulakgale ke moloko Diena a ja mabakana, ga se tlala e hlaolago. Mokgapa o mogolo o wele dithaga txa lla boxogoxogo. Sections of this page. Di slay queen tsa Limpopo se di le Ready go ya University ka January.

Sepedi Leleme La Gae. Free Load sa Freenet December 10 at 6: Mofiwa, efa bangwe, le bona ba go file ba di rata December 11 at 4: Buti Blessing November Boremo bja mogoma ga bo hlobogwe.

Comment the color that you want. Moja sa gagwe o a iphihla, a bonwa a se lotwe. Boroko bja mogoma ga bo hlobogwe. Kwelapele ya bokgomo ga e boe le lenyora Depedi le le molato le a ikahlola. Josi Disego Majeke December 8 at 2: