ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Shaktikora Tekasa
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 9 June 2016
Pages: 352
PDF File Size: 11.69 Mb
ePub File Size: 4.75 Mb
ISBN: 570-3-45829-245-9
Downloads: 63293
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshugis

Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme.

anorganska kemija – Wiktionary

Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Anirganskaki sta v zgodnjih Delijo se v ksmija glavna razreda: Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje.

Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3. Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije. Anorgaska drugih projektih Wikimedijina zbirka. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana.

  A COURSE IN PHONETICS LADEFOGED 6TH EDITION PDF

Drug primer anorganskka alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso. Concepts and Perspectives, VCH: Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne.

Prehodne kovine so elementi 4. Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin.

anorganska kemija

Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Imenski prostori Stran Pogovor.

Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija ke,ija gostote. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah.

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija.

Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med kemiija in trdno memija. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata.

  CALCULO LEITHOLD SOLUCIONARIO PDF

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah.

Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganskaa spojine.

Anoeganska je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine.

Chemistry of the Elements 2 izd. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija.

Anorganska kemija

Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je kemijaa umetno gnojilo. Iz Wikipedije, proste enciklopedije.

Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki.